Товарищ 11/24/2023 (Fri) 09:04 No.9076 del
>>9075
А шляпы?