Nezi 09/23/2022 (Fri) 09:12 Id: 3d8169 No.271032 del
shotgun > everything