Путин хуйло 05/25/2023 (Thu) 18:30 Id: b300f6 No.205016 del
(399.79 KB 1024x746 зображення.png)
"Іван хурс іде на ремонт своїм ходом"
Свій ход: