/toru/ - toruchan

tahtaları kireçleme vakti geldi

Boards | Catalog | Bottom

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096


Yok oluyoruz


/m/ Anonymous 07/05/2021 (Mon) 13:53:00 [Preview] No. 98 [Reply] [Last 50 Posts]
Yeni kereste hayırlı olsun anonlar, çiçekleri kapın gelin /m/angal tiradı.

En iyi mangal nasıl yapılır, nerede yapılır, nasıl ve ne zaman yapılır hepsini tartışalım.

Bence en iyi mangal, amerikanyalıların barbekü için uygun olan dikdörtgen şeysilerinde olur çünkü bizim yerli/milli mangal cihazımız çok fazla uğraştırıyor. Şahsi kanaatimce Tarrington House Louisiana Dikdörtgen Mangal Bahçe Tipi Barbekü hepsini dövebilir.

Yer olarak da en iyi tabii ki çim üzerinde yapılır, çıplak ayakla çimlere basmak bütün sinir/stresi atıyor.

Siz ne düşünüyorsunuz?????


Anonymous 07/05/2021 (Mon) 13:54:07 [Preview] No.99 del
axxx bunun niye resmi gözükmüyor ki..


Anonymous Board owner 07/05/2021 (Mon) 14:04:50 [Preview] No.101 del
>>99
spoilera basmış olabilirsin ya da enchan göte geldi anon.


Anonymous 07/05/2021 (Mon) 21:47:23 [Preview] No.135 del
>>98
Kendine ait bahçen olacak orada yapacaksın anon. Çomarlar gibi ormanları, şelale kenarlarını kirletmek çok yanlış. Önce estetik sonra mide. Yani şuan beni pikniğe götürüp mangal kursan utanırım, yiyemem.

t.babasının önüne 3 kilo et atamayan anon değil