Anonymous 07/07/2021 (Wed) 20:07:42 No.200 del
(48.86 KB 640x411 anası da sikildi.jpg)
rakibin çıktı 2 kişilik beleş boardda hükümran kompleksi yaşayan anon:

https://kereste.moe/

Bakalım teknik açıdan daha iyi board olursa kapatır oraya giderim derken ne kadar samimiydin.