Anonymous Board owner 08/12/2021 (Thu) 12:32:27 No.233 del
Bu kereste oldukça iyi gidiyor, o yüzden diğer kurallar tiradın pinini kaldırdım. Bu site olur da ketlenir bir şey olur diye burayı tutuyorum, burada toplanır ne olacağına karar verirsiniz. Şayet burayı halen okuyan bir otist varsa yazıyorum, komple kereste.moe sitesine geçtik. Bu tunp*ç keresteye ddos atar, ketlenirse buraya gelin toplanın, onun dışında ne buraya ne de tunp*çin tahtasına yazın.