/toru/ - toruchan

tahtaları kireçleme vakti geldi

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom


Yok oluyoruz

Expand All Images


(41.75 KB 672x471 1625652784497.jpg)
Anonymous 07/07/2021 (Wed) 14:53:41 [Preview] No. 192
>what we can show
>gösterebileceklerimiz
>what we can do
>yapabileceklerimiz
>what we can illuminate
>aydınlatabileceklerimiz

barbar dili bu kadar da göz kanatma be.
Aynıibnelik, kanser


Anonymous 07/07/2021 (Wed) 14:58:43 [Preview] No.193 del
>you're one of those who we can't show
>gösteremeyeceklerimizdensiniz
Aynıibnelik, kanser


Anonymous 07/07/2021 (Wed) 15:00:46 [Preview] No.194 del
(18.29 KB 492x269 d9781gua8ms41.jpg)
Aynıibnelik, kanser


Anonymous 07/07/2021 (Wed) 15:23:20 [Preview] No.195 del
>>192
Şöyle >>167 post attığın halde neden hala buradasın? Niye sürekli aynı spam postları atıp tiradında aynıibnelik yapıyorsun nasıl bir eğitilmezslik hayatsızlıktır bu?

Hem gidiyorum diyorsun hem de her yerde aynı tiradı açıyorsun siktir git şuradan.


Anonymous 07/07/2021 (Wed) 15:33:15 [Preview] No.196 del
>>195
kopyamakarna ne bilmiyorum lütfen dehân-ı


Anonymous 07/07/2021 (Wed) 15:44:56 [Preview] No.197 del
>>192
tahtana geri dön

>>195
aynıibiş olduğunu nereden biliyorsun?

>>196
makarna değil bu.


Anonymous 07/07/2021 (Wed) 16:11:00 [Preview] No.198 del
>>192
kanserinde boğul k*rt
Yüzbokuna geri dön


Anonymous Board owner 07/07/2021 (Wed) 16:23:24 [Preview] No.199 del
Sevgi, dostluk ve kardeşliğin değerini anlamanız için 1 gün ban attım koçlarım :3Top | Return | Catalog | Post a reply