/toru/ - toruchan

tahtaları kireçleme vakti geldi

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom


Yok oluyoruz

Expand All Images


(48.86 KB 640x411 anası da sikildi.jpg)
Anonymous 07/07/2021 (Wed) 20:07:42 [Preview] No. 200
rakibin çıktı 2 kişilik beleş boardda hükümran kompleksi yaşayan anon:

https://kereste.moe/

Bakalım teknik açıdan daha iyi board olursa kapatır oraya giderim derken ne kadar samimiydin.


Anonymous Board owner 07/07/2021 (Wed) 20:44:33 [Preview] No.202 del
>>200
>>200
Animeci değilim ama kaliteliyse bakarım arada. Tahtan hayırlı olsun, spamcılara göz açtırma.

Tengri hızı


Anonymous Board owner 08/12/2021 (Thu) 12:32:27 [Preview] No.233 del
Bu kereste oldukça iyi gidiyor, o yüzden diğer kurallar tiradın pinini kaldırdım. Bu site olur da ketlenir bir şey olur diye burayı tutuyorum, burada toplanır ne olacağına karar verirsiniz. Şayet burayı halen okuyan bir otist varsa yazıyorum, komple kereste.moe sitesine geçtik. Bu tunp*ç keresteye ddos atar, ketlenirse buraya gelin toplanın, onun dışında ne buraya ne de tunp*çin tahtasına yazın.Top | Return | Catalog | Post a reply