Anonymous 09/15/2022 (Thu) 12:38 No.162 del
Kürt ve Ermeni halkları adam olmakla iyi insan olmanın birbirinden oldukça farklı kavramlar olduğunu çok iyi bilirken Türkiye'de Türk halkları adam olmakla iyi ve ahlaklı insan olmayı aynı şey sanıyor. Türkiyeli Türk halklarının bu masumiyeti MOSSAD'ın Türkiye sınırları içinde istediği çirkefliği oldukça rahat bir şekilde sırıtarak ve alay ederek yapmasına sebep oluyor.