Anonymous 12/21/2022 (Wed) 09:00 No.341 del
MOSSAD psikolojik taciz için muhbirlerine arabayla devriye yaptırıp kornaya bastırıyor.