Anonymous 12/21/2022 (Wed) 17:48 No.349 del
MOSSAD ajanları psikolojik tacizde bulunmak için kornaya basıyor.