Dühöngő Anonymous 11/18/2019 (Mon) 19:05:53 No.12 del
(163.50 KB 638x1024 1565416800079.jpg)
ITT: kiadjuk magunkból a frusztrációt.