Anonymous 02/13/2024 (Tue) 00:31 No.6912 del
(210.38 KB 403x280 Fuapn2jWIAIek7c.png)
>>402
Így több mint 4 évvel később szeretnék köszönetet mondani anonnak ezért a posztért.
Valamiért, '19-ben ezt elmulasztottam.